Vervoer naar de wandeltocht

Vervoer

Vervoer naar de wandeltocht
100%
min
21%
Klik om scroll te activeren

Vervoer naar onze wandeltocht

Als wandelvereniging DOS krijgen we te maken met strengere regelgeving rondom de Natura 2000
gebieden en het stikstofbeleid. Dit betekent dat we als wandelvereniging voorafgaand aan een
evenement meer moeten regelen en er hogere kosten verbonden zijn aan een evenement. Natuurlijk
willen we als wandelvereniging positief bijdragen. Dit betekent dat we goed moeten kijken naar onze
toekomstige activiteiten. Het belangrijkste onderdeel is daarbij het beperken van het aantal auto’s
wat naar ons evenement komt. Kunnen wij alternatieven bieden? Op deze site zullen wij u op de
hoogte houden.


Wat kunt u als deelnemer doen om bij te dragen?
* Carpool zoveel mogelijk. We zien nu veel auto’s waar soms maar 1 persoon in zit.
* Kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer
* Woon je in de buurt, kom dan op de fiets. Wij zorgen voor goede fietsenstallingen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst in de mooie natuur rond Dwingeloo kunnen
blijven wandelen!