Jaarlijkse ledenvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op maandag 30 jan. a.s. bij
’t Hof van Dwingeloo aan De Drift. Aanvang 20.00 uur.
Voor de pauze de gebruikelijke agendapunten (o.a. contributieverhoging) en na de pauze vertelt
Johan Vellinga over zijn prachtige lange-afstands-tochten.