Intocht Avond4Daagse

10 km lopers kunnen eerder starten om op tijd bij het verzamelpunt te kunnen zijn.
Tegen half zes kan er gestart worden.
Probeer in ieder geval om tussen 19.15 en 19.30 uur klaar te zijn met de tocht.
De intocht zal dan vanaf 19.30 plaats vinden van De Weyert via De Brink naar ’t Hof.