Contributieverhoging

Op de ledenvergadering is met algemene stemmen besloten

om de contributie m.i.v. 2018 te  verhogen.

Reden: de bond KWBN heeft de afdracht reeds verhoogd ingaande 2017.

Basislidmaatschap wordt € 14,00.
Standaardlidmaatschap wordt € 20,00.